ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

ТНМУ_на_публікацію (31.05.2023).pdf

Зразки заяв *:

           : про навчання               : про успішність               : про середній бал

          : у зв'язку з хворобою               : з оплатою       ( реквізити ТУТ)

(*всі заяви пишуться від руки)

19.04.2023

 Тернопільський національний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням

 

- на медичному факультеті за спеціальністю «Медицина»:

 - на 1 курсі - 2 місця


 Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають право подати декану факультету:

-         заяву на ім’я ректора університету щодо участі в конкурсі із зазначенням мотивації переводу;

- характеристику (за підписом куратора);

-         копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг.

 

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушили правила внутрішнього розпорядку.


Термін подачі документів – до 26.04.2023 р.

До уваги студентів!

Відповідно до наказу № 239 від 09.08.2022 р. «Про початок 2022-2023 навчального року», практичні заняття відбуватимуться за очною (денною) формою навчання (офлайн), окрім наступних дисциплін: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська медична термінологія», «Латинська мова та медична термінологія», «Історія України», «Філософія», «Медична фізика», «Медична інформатика», «Правознавство», «Історія медицини», «Академічне письмо», «Демократія», «Основи соціологічних досліджень», «Соціальна медицина, громадське здоров’я», «Маркетинг медичних послуг», «Менеджмент та економіка охорони здоров’я» (заняття з цих дисциплін будуть відбуватись в дистанційній формі (онлайн).

Лекції відбуватимуться в дистанційній формі (онлайн).

Відпрацювання занять в дистанційній формі (онлайн).