ОГОЛОШЕННЯ


ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ IV, V КУРСІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ; II, III, IV КУРСІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ; ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТА ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

У зв’язку із карантинними обмеженнями спричиненими епідемією коронавірусу COVID-19, згідно з рішенням вченої ради ТНМУ імені І.Я. Горбачевського та наказом ректора № 191 від 15.05.2020 року літня виробнича практика ПЕРЕНОСИТЬСЯ на осінній семестр 2020/2021 навчального року.

Про особливості проходження виробничої практики буде повідомлено згодом додатково.

З повагою,

Відділ виробничої практики студентів ТНМУ імені І.Я. Горбачевського.


ANNOUNCEMENTS

TO THE ATTENTION OF STUDENTS OF IV, V COURSES OF THE MEDICAL FACULTY; II, III, IV COURSES OF THE DENTISRY FACULTY AND FACULTY OF FOREIGN STUDENTS AND INSTITUTE OF NURSING

Due to the quarantine restrictions caused by the epidemic of coronavirus COVID-19, according to the decision of the Academic Council of I. Horbacheskyy TNMU and the order of the rector № 191 from 15.05.2020 summer practice is TRANSFERRED to the autumn semester of 2020/2021 academic year.

The peculiarities of the practice will be announced later.

Sincerely,

Students practical training department of I. Horbacheskyy TNMUВідділ виробничої практики студентів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України оголошує конкурс серед студентів 4-го і 5-го курсів МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ на проходження літньої виробничої практики у Республіці Польща (4 тижні) та Туреччині (2 тижні).

Вимоги до претендентів:

1. Обов’язковою умовою участі в конкурсі є наявність сертифікату володіння англійською мовою: рівень В2 (Cambridge Assessment English, TOEFEL, IELTS) – 40 балів;

І рівень – 30 балів;

ІІ рівень – 20 балів;

ІІІ рівень – 10 балів.

2. Володіння польською мовою (за результатами співбесіди):

І рівень – 30 балів;

ІІ рівень – 20 балів;

ІІІ рівень – 10 балів.

3. Успішне навчання згідно довідки з деканату про середній бал за всі роки навчання:

6.0-7.9 – 15 балів;

8.0 і вище – 30 балів.

4. Призові місця у Всеукраїнських олімпіадах– 20 балів.

5. Участь у програмах (підтвердження документально):

«Студентська наука і профорієнтаційне навчання» - 10 балів;

«Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» – 20 балів.

6. Наявність друкованих наукових праць, де студент є одним з перших трьох співавторів:

тези (по 5 балів за кожні тези);

статті (по 10 балів за кожну статтю);

патенти (по 10 балів за кожен патент).

7. Доповідь на студентських конференціях:

усна – 4 бали;

стендова – 2 бали.

8. Участь у громадській, волонтерській та культурно-освітній роботі університету – 5 балів.

9. Інше:

літні школи – 5 балів;

навчання та стажування за кордоном – 5 балів за кожен вид.

учасник університетського хору - 5 балів.

Заяву та відповідні документи подавати на ім’я керівника відділу виробничої практики студентів к.м.н. М.І. Герасимюка до 25.03.2020 р.

Відбір кандидатів здійснюватиме комісія за співбесідою з конкурсантами і наступним відкритим голосуванням

Відділ виробничої практики студентів